Viewing posts from: April 2019

Fastighets AB Stenvalvet växer och tillsätter nya roller

Publicerat 12:08, torsdag 11/04, 2019    Senast uppdaterat:13:24, torsdag 11/04, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen med medarbetare […]

Läs mer


Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse

Publicerat 17:11, tisdag 09/04, 2019    Senast uppdaterat:14:37, tisdag 10/12, 2019

Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter. Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Publicerat 14:08, tisdag 02/04, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar.  På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december.  Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar […]

Läs mer