Viewing posts from: April 2019

Fastighets AB Stenvalvet växer och tillsätter nya roller

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen med medarbetare till fyra nya roller och rekryteringarna är ett led i företagets fortsatta fokus på utveckling och förvärv av samhällsfastigheter. 

Stenvalvet utvecklar kontinuerligt det befintliga fastighetsbeståndet. För att kunna lägga ännu större kraft inom projekt har Anders Lööv och Stefan Fontaeus rekryterats som projektansvariga. Stefan och Anders har båda mångårig erfarenhet av att leda och genomföra stora byggprojekt. Stefan kommer att ingå i förvaltningsenheten och Anders kommer att ingå i projektutvecklingsenheten. Förvaltningsenheten har även utökats med Jan Persson, som har anställts som fastighetsförvaltare till det nyöppnade kontoret i Örebro. Även affärsutvecklingsenheten förstärks genom rekryteringen av Charlotte Högberg som affärsutvecklare.  

”Vår enhet arbetar primärt med nyproduktion och större ombyggnadsprojekt och för att kunna vara ännu effektivare så har vi rekryterat Anders. Han kommer med sin mångåriga erfarenhet inom bland annat skolfastigheter att bli ett bra tillskott till vår enhet,” säger Eva Kriegelstein projektutvecklingschef på Stenvalvet. 

”Förvaltningsenheten har många pågående projekt i den befintliga fastighetsportföljen. Vi nytecknar och omförhandlar löpande stora hyresavtal och i samband med detta behöver ofta lokaler verksamhetsanpassas. Stefan kommer att driva sådana större ombyggnadsprojekt i nära samarbete med förvaltarna. Det känns roligt att vi lyckats knyta till oss Stefan med sin långa projekterfarenhet,” säger Mattias Tegefjord förvaltningschef på Stenvalvet. Stefan kommer närmast från en roll som projekteringsledare på Skanska och får i sin roll på Stenvalvet även en plats i ledningsgruppen för förvaltningsenheten. 

Jan Persson har rekryterats som förvaltare till Örebrokontoret som etablerades i februari. Han kommer att förvalta fastigheterna i Mellringestaden och i Vintrosa. 

”Jan Persson har stor kunskap inom fastighetsdrift och installationsteknik och har goda förutsättningar för att axla rollen som förvaltare och starta upp vår verksamhet i Örebro. Vi ser fram emot att han kommer på plats i augusti.” fortsätter Mattias. 

Charlotte Högberg, som närmast kommer från en tjänst som affärsutvecklare av boenden för äldre på Besqab, är rekryterad som affärsutvecklingsenhetens nya affärsutvecklare.  

”För att kunna möta Stenvalvets fortsatta tillväxt har vi förstärkt affärsutvecklingsenheten med Charlotte. Hennes breda och mångåriga erfarenhet inom fastighetssektorn med fokus på fastighetstransaktioner är ett bra tillskott till bolaget.  Vi ser fram emot att få Charlotte på plats i Stockholm,” säger Sara Östmark, vVD och affärsutvecklingschef på Stenvalvet.  

Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse

Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter.

Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han har varit styrelseledamot i Stenvalvets styrelse sedan 8 januari 2019 och han efterträder Christina Rogestam som varit ledamot i styrelsen sedan bildandet i april 2010 och ordförande sedan 8 januari 2019.

Dag Klackenberg är född 1948 och är civilekonom och jurist. Han har bland annat varit vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel, styrelseordförande för Atrium Ljungberg och Vattenfall, diplomat och riksdagsledamot för Moderaterna.

Ingalill Berglund är född 1964 och har över 25 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Ingalill har tidigare varit vd på Atrium Ljungberg och innehaft ledande befattningar på Skolfastigheter i Stockholm. Idag har Ingalill bland annat styrelseuppdrag i Axfast AB, Veidekke ASA, Kungsleden AB samt Stiftelsen Danviks Hospital.

Marie Giertz är född 1968, innehar tjänsten som vvd och Kapitalförvaltningschef på Kåpan Pensioner och har en bakgrund från Svensk Exportkredit, Länsförsäkringar och Handelsbanken.

Ann Grevelius är född 1966 och är ledamot av Stiftelsen för Strategisk Forsknings kapitalförvaltningskommitté. Hon har en gedigen bakgrund inom bank och finans och är ledamot i ett flertal styrelser och i Nasdaqs Bolagskommitté.

Hans Rydstad, född 1952 är Ph.d. med uppdrag åt Carnegie Bank. Han har bred finansiell erfarenhet och är styrelseledamot i Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Utöver dessa ledamöter kvarstår Thomas Holm, född 1980 i styrelsen. Thomas innehar idag tjänsten som vvd på Svenska Handelsfastigheter.

 ”Den nya styrelsen har en tydlig ambition att fortsatt låta Stenvalvet växa genom förvärv och förädling av den befintliga fastighetsportföljen. Nu har vi en väl sammansatt styrelse för det uppdraget, med ledamöter som har mångårig fastighets- och finanserfarenhet,” säger Dag Klackenberg, styrelseordförande i Stenvalvet.

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar. 

På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december. 

Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar Försäkringskassan välkomna till ytterligare sex år i fastigheten. ”Att Försäkringskassan ger Stenvalvet nytt förtroende känns jätteroligt. Det gläder mig att vi nu gemensamt ska tillskapa en ny, modern och långsiktig kontorslösning i Kalmar som är anpassad efter Försäkringskassans behov,” säger Mattias Tegefjord Förvaltningschef på Stenvalvet.