Viewing posts from: November 2019

Rekryteringsarbetet av ny vd till Stenvalvet löper enligt plan

Publicerat 10:48, måndag 25/11, 2019    Senast uppdaterat:14:35, tisdag 10/12, 2019

  Rekryteringskommittén bestående av Ann Grevelius, Marie Giertz och Dag Klackenberg har tillsammans med rekryteringsföretaget Alumni identifierat en handfull kandidater som kommer att intervjuas under de kommande veckorna.

Läs mer


Innovativa helhetslösningar behövs för att lösa framtidens boende för äldre

Publicerat 13:19, måndag 04/11, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Framtidens prognoser oroar. Vem vill bli äldre när siffrorna lyser rött och antalet både äldre och barn ökar procentuellt betydligt mer än andelen invånare i yrkesverksam ålder? Hur ska vi klara finansieringen och hur ska vi säkerställa att samhället kan […]

Läs mer