Viewing posts from: September 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr

Publicerat 8:55, onsdag 30/09, 2020    Senast uppdaterat:8:55, onsdag 30/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr med en löptid om 4 år där 400 mkr löper till en fastränta om 1,213 % och 300 mkr till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,2%. Emissionen har […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Handelsbanken Capital Markets mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (Publ) emittera en ny obligation

Publicerat 10:11, fredag 25/09, 2020    Senast uppdaterat:10:11, fredag 25/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet har per idag en icke säkerställt skuld om ca 2,9 mdkr och en total skuld om ca 6,1 mdkr, vilket innebär att andelen icke säkerställd skuld uppgår till ca 48 %. Fastighets AB Stenvalvet (publ) har för […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar fastighet i Fagersta

Publicerat 13:07, tisdag 01/09, 2020    Senast uppdaterat:13:07, tisdag 01/09, 2020

Stenvalvet förvärvar fastigheten Dalia 1 i Fagersta. Hyresgäst är Polismyndigheten som förhyr hela byggnaden om ca 2 300 kvm.  Vid eventuella frågor, vänligen kontakta kommunikationschef Åsa Scharfe, asa@stenvalvet.se 

Läs mer        Regulatorisk Information