Viewing posts from: January 2021

FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-01-21 EN OBLIGATION OM 600 MKR

Publicerat 13:06, torsdag 21/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) emitterade 2021-01-21 en obligation om 600 mkr med en löptid om 2,75 år. Obligationen löper med en rörlig ränta (Stibor 3M) plus 0,82%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och blev övertecknad, vilket […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) HAR IDAG GIVIT SEB MANDAT ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERA EN NY OBLIGATION

Publicerat 10:24, onsdag 20/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit SEB mandat att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera en icke säkerställd obligation om ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 2,75 år. Emissionen planeras att ske inom ramen […]

Läs mer        Regulatorisk Information