Viewing posts from: February 2021

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅR 2020

Publicerat 11:10, torsdag 25/02, 2021

Med anledning av att styrelsen har godkänt bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras den idag på bolagets hemsida.   Sammanfattning helår 2020   Hyresintäkterna ökade till 890 (888) mkr. Driftöverskottet ökade till 643 (629) mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 229 (226) mkr. […]

Läs mer        Regulatorisk Information