Viewing posts from: April 2021

Fastighets AB Stenvalvet tecknar hyresavtal med Region Sörmland

Publicerat 15:00, torsdag 15/04, 2021

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Region Sörmland i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna. Fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna – K43 – har de senaste åren genomgått en omfattande ombyggnation. I projektet har vi bland annat öppnat upp och byggt in en av ljusgårdarna för att släppa in ljuset i entréplanet samt att alla entréer har anpassats och […]

Läs mer


Substansvärde per 2021-03-31 i Fastighets AB Stenvalvet (publ).

Publicerat 9:30, tisdag 06/04, 2021

Beräknat substansvärde per 31 mars 2021 uppgår till 430 kronor per aktie.   För frågor eller ytterligare information kontakta: Mario Pagliaro, CFO: 070 – 824 89 05, mario.pagliaro@stenvalvet.se   Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är […]

Läs mer        Regulatorisk Information