Viewing posts from: June 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) rekryterar Förvaltningschef

Publicerat 13:17, tisdag 22/06, 2021

Stenvalvet rekryterar Catrin Viksten som Förvaltningschef och hon kommer att ha det övergripande ansvaret för förvaltningen samt hållbarhetsarbetet. Catrin kommer att ingå i ledningsgruppen på Stenvalvet.   Catrin Viksten kommer senast från Magnolia Bostad där hon har varit chef för utveckling […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar tre LSS-fastigheter

Publicerat 14:00, fredag 18/06, 2021

Stenvalvet fortsätter sin strategi att förvärva och utveckla samhällsfastigheter och förvärvar en portfölj med tre LSS-fastigheter. Förvärvet ligger i linje med Stenvalvets målsättning om balanserad tillväxt och innebär samtidigt att Stenvalvet går in i tre nya kommuner.   Fastigheterna är […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-06-17 TVÅ OBLIGATIONER OM 600 MKR

Publicerat 14:45, torsdag 17/06, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-06-17 en obligation om 200 mkr med en löptid om 4 år och en obligation om 400 mkr med en löptid om 6 år. Obligationerna emitterades till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 0,88% respektive […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Marknads- och kommunikationschef

Publicerat 11:05, torsdag 17/06, 2021

Stenvalvet fortsätter sin satsning för att skapa långsiktig lönsamhet och klok hållbar tillväxt  och förstärker nu organisationen med Minette Öhman som Marknads- och kommunikationschef. Minette kommer att ingå i ledningsgruppen.   -Vi är ett av de ledande bolagen i branschen […]

Läs mer


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) HAR IDAG GIVIT NORDEA OCH HANDELSBANKEN MANDAT ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERA EN NY OBLIGATION

Publicerat 9:20, torsdag 17/06, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett delat mandat till Nordea och Handelsbanken att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 4-6 år. […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tillträtt nybyggt vård- och omsorgsboende

Publicerat 14:19, tisdag 01/06, 2021

Den 1 juni tillträdde Stenvalvet och hyresgästen Silver Life den nybyggda fastigheten Vilunda 6:86 belägen i Väsby centrum i Upplands Väsby kommun. Den moderna byggnaden på 3 870 kvadratmeter rymmer ett nytt vård- och omsorgsboende i Silver Lifes regi. 2018 tecknade […]

Läs mer