Viewing posts from: October 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-10-13 en obligation om 400 mkr

Publicerat 12:45, onsdag 13/10, 2021    Senast uppdaterat:12:47, onsdag 13/10, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2021-10-13 en obligation om 400 mkr med en löptid om 5 år och till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,00%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och är senior unsecured.   Kontaktpersoner […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Nordea mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (publ) emittera en ny obligation

Publicerat 9:30, onsdag 13/10, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit ett mandat till Nordea att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera icke säkerställda obligationer om minst SEK 250 000 000 med en löptid om 5 år. Emissionen planeras att ske […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Beräknat substansvärde per 30 september 2021 uppgår till 621 kronor per aktie

Publicerat 9:30, måndag 04/10, 2021

För frågor eller ytterligare information kontakta: Jan Koskela, Interim CFO 070 – 340 30 99 jan.koskela@stenvalvet.se   Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, […]

Läs mer        Regulatorisk Information