Viewing posts from: February 2022

Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar bokslutskommuniké för januari – december 2021

Publicerat 14:00, onsdag 23/02, 2022

Stenvalvet summerar ett rekordstarkt år med ett resultat efter skatt på 2,45 mdr och ökat förvaltningsresultat med 13 %, under ytterligare ett år som präglats av coronapandemin.   Stenvalvets finansiella ställning stärktes under 2021 och de finansiella nyckeltalen är fortsatt […]

Läs mer        Regulatorisk Information