Viewing posts from: May 2022

Nordic Credit Rating bekräftar Stenvalvets rating

Publicerat 14:30, torsdag 19/05, 2022

Idag har Nordic Credit Rating meddelat att även fortsättningsvis tilldela Stenvalvet en BBB+/N-1+ rating med stabila utsikter. ”Precis som tidigare så lyfter NCR fram att vi har stabila nyckeltal och stabila ägare och är verksamma inom ett segment där man […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) publicerar delårsrapport för januari – mars 2022

Publicerat 14:00, onsdag 04/05, 2022

Stenvalvet inleder året stabilt och levererar ett resultat som visar ett starkt kassaflöde. ”Samhällsfastigheter fortsätter vara ett attraktivt tillgångsslag och vi prognostiserar för ett fortsatt stort behov och efterfrågan under lång tid framöver”, säger Maria Lidström VD på Stenvalvet. Ekonomiskt […]

Läs mer        Regulatorisk Information