Substansvärde per 2021-12-31 i Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Publicerat 10:00, tisdag 04/01, 2022

Beräknat substansvärde per 31 december 2021 uppgår till 710 kronor per aktie.

 

För frågor eller ytterligare information kontakta:
Jan Koskela, Interim CFO
070 – 340 30 99
jan.koskela@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 januari 2022 kl. 10:00.Tillbaka

Comments are closed.