Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr

Publicerat 8:55, onsdag 30/09, 2020    Senast uppdaterat:8:55, onsdag 30/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr med en löptid om 4 år där 400 mkr löper till en fastränta om 1,213 % och 300 mkr till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,2%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program. I samband med mandatannonseringen höjde Nordic Credit Rating betyget avseende Fastighet AB Stenvalvets icke säkerställda skuld till BBB+.

Se även https://nordiccreditrating.com/article/fastighets-ab-stenvalvet-publ-senior-unsecured-debt-ratings-raised-bbb-bbb


Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Mario Pagliaro CFO
070-824 89 05

finans@stenvalvet.se


Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl. 08:55Tillbaka

Comments are closed.