FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-05-21 EN GRÖN OBLIGATION OM 600 MKR

Publicerat 15:30, fredag 21/05, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) emitterade 2021-05-21 en obligation om 600 mkr med en löptid om 5 år. Obligationen löper med en rörlig ränta (Stibor 3M) plus 0,97%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och blev övertecknad, vilket visar på fortsatt stort intresse för Bolagets obligationer.

 

Slutliga villkor kommer även under kommande dagar att publiceras på bolagets hemsida:

https://stenvalvet.se/investor-relations/

 

Kontaktpersoner vid eventuella frågor:

Mario Pagliaro CFO

070-824 89 05

finans@stenvalvet.se

 

Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2021 kl. 15:30.Tillbaka

Comments are closed.