Hur hanterar Stenvalvet Coronavirus – Covid-19

Publicerat 15:30, onsdag 25/03, 2020    Senast uppdaterat:15:31, onsdag 25/03, 2020

Hälsa, trygghet och säkerhet är alltid högsta prioritet för Stenvalvet och vi tar Coronaviruset (Covid-19) på största allvar. Vi följer utvecklingen och de beslut och rekommendationer som meddelas från regeringen och ansvariga myndigheter och vidtar de åtgärder vi anser är nödvändiga utifrån dessa.  

Under rådande omständigheter har Stenvalvet även ett samhällsansvar gentemot våra medarbetare, hyresgäster och samarbetspartners. 

  • Våra medarbetare med placering i Stockholm arbetar, i den mån det är möjligt, hemifrån.  
  • Digitala möten prioriteras.  
  • Stenvalvets driftentreprenören, som ansvarar för den dagliga driften av fastigheterna, planerar och genomför arbete inne i hyresgästernas lokaler i samråd med hyresgästen för att minimera risken för smittspridning.  

Om du är hyresgäst hos Stenvalvet och har några frågor kan du alltid vända dig till ditt lokala förvaltningskontor. Är kontaktpersonen inte tillgänglig går det alltid bra att skicka email till info@stenvalvet.se.Tillbaka

Comments are closed.