Lönnbacken Fastigheter bildas med fokus på äldreboendefastigheter

Publicerat 16:10, fredag 16/04, 2010    Senast uppdaterat:20:12, torsdag 19/11, 2015

AI Pension, Alecta och Svenska kyrkans pensionskassa bildar gemensamt fastighetsbolaget Lönnbacken Fastigheter. Bolagets affärsidé är att förvärva, förvalta och aktivt utveckla äldreboendefastigheter lokaliserade till Stockholm och Mälardalen. Ambitionen är att under två till tre år uppnå en fastighetsvolym om cirka 2 miljarder kronor. Med utgångspunkt från bolagets starka finansiella ställning kommer såväl förvaltningsfastigheter som utvecklingsprojekt att vara intressanta som förvärvsobjekt.

 

Lönnbackens inriktning mot äldreboendefastigheter med långa hyresavtal i kombination med den underliggande marknadens utveckling är mycket intressant ur ett investerarperspektiv, vilket korresponderar väl med våra långsiktiga pensionsåtaganden” säger Kent Jonsson, ansvarig för Alectas svenska fastigheter.

 

Till styrelseordförande respektive verkställande direktör i Lönnbacken har Lennart Schönning och Magnus Edlund utsetts. Både Lennart och Magnus har betydande erfarenhet av äldreboendefastigheter och kommer aktivt att arbeta med uppbyggnaden och utvecklingen av bolaget. Tenzing har varit initiativtagare och rådgivare i samband med bildandet av Lönnbacken Fastigheter. Advokatfirman Glimstedt har varit juridisk rådgivare.Tillbaka

Comments are closed.