Lönnbacken Fastigheter investerar vidare

Publicerat 14:55, fredag 30/09, 2011    Senast uppdaterat:20:11, torsdag 19/11, 2015

Lönnbacken Fastigheter har tecknat ett 20-årigt hyresavtal med Uppsala kommun för vård- och äldreboende med planerad inflyttning i januari 2013. Tillsammans med Pronordic ReExplorer AB förbereder Lönnbacken nu ett ombyggnadsprojekt åt kommunen i det från Akademiska Hus nyligen förvärvade projektet i f.d. Genetikcentrum i Ultuna.

Parallellt med detta färdigställs dessutom utbildningslokaler för Internationella Engelska Skolan med inflyttning under hösten 2011. Hyresavtalet med Internationella Engelska Skolan är även det tecknat med 20-årig löptid. Sammantaget innefattar förhyrningarna ca 14.000 kvm där Uppsala Kommun är den större hyresgästen.

”Det här är en intressant investering för oss på en väldigt stark delmarknad i Sverige tillsammans med seriösa långsiktiga parter” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.

AI Pension, Alecta och Kyrkans Pensionskassa har under 2010 gemensamt bildat fastighetsbolaget Lönnbacken Fastigheter AB. Bolagets affärsidé är att förvärva, förvalta och utveckla äldreboendefastigheter.

För mer information vänligen kontakta:

Magnus Edlund, Verkställande direktör, mobil +46 70 554 99 47Tillbaka

Comments are closed.