Lönnbacken Fastigheter investerar vidare

Publicerat 14:54, tisdag 24/05, 2011

Lönnbacken Fastigheter bildades för ca ett år sedan av AI Pension, Alecta och Kyrkans pensionskassa i syfte att förvärva fastigheter innehållande äldreboenden till ett värde om ca 2 000 mkr. Efter ett år har man nu förvärvat förvaltningsfastigheter i mellersta och södra Sverige för ca 650 mkr. Beståndet har en uthyrbar area om knappt 41 000 kvm och hyresgästerna utgörs till ca 95% av kommuner eller landsting. Lönnbacken har dessutom ingått ett projektsamarbete i Uppsala som kommer att innebära en investeringsvolym på drygt 250 mkr efter färdigställt projekt.

Den totala investeringsvolymen efter färdigt projekt uppgår därmed till drygt 900 mkr. “Jag ser mycket positivt på möjligheten att förvärva äldreboende- fastigheter för 2 miljarder kr inom tre år från bolagets bildande, vilket var syftet vid etableringen. Vi har ett flertal intressanta investeringar framför oss och vi blir flitigt uppvaktade med nya projektidéer.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter.Tillbaka

Comments are closed.