Lönnbacken Fastigheter passerar 2 mdr

Publicerat 15:01, tisdag 06/11, 2012

Lönnbacken Fastigheter förvärvar sex fastigheter huvudsakligen innehållande äldreboenden av Brinova Fastigheter. Fastigheterna är till 95% av hyresvärdet belägna i Skåne och i Stockholm. De tre största fastigheterna som utgör ca 75% av värdet är ny- eller helt ombyggda. En av fastigheterna ligger i Beckombergaområdet i Stockholm, den belönades med Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2012.

 

I och med den här affären har nu Lönnbacken fastigheter i sitt bestånd uppgående till ca 2 mdr. Av det totala hyresvärdet utgörs ca 80% av äldreboende och resterande del av skola och vård.

”Den här investeringen kompletterar vårt befintliga bestånd mycket bra både geografiskt och innehållsmässigt. Merparten är dessutom nybyggt och har hyresavtal med långa återstående löptider.”

säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.Tillbaka

Comments are closed.