LÖNNBACKEN FÖRVÄRVAR 27 FASTIGHETER AV REGION SKÅNE FÖR 370 Mkr

Publicerat 10:43, fredag 04/10, 2013    Senast uppdaterat:19:59, torsdag 19/11, 2015

EslovLönnbacken Fastigheter förvärvar 27 fastigheter på 19 orter av Region Skåne.
De förvärvade fastigheterna omfattar totalt ca 50 000 m² och innehåller huvudsakligen vårdcentraler.
I samband med försäljningen har Region Skåne ingått hyresavtal på de areor där Region Skåne bedriver vårdverksamhet.
Transaktionen är villkorad av beslut i Region Skånes regionfullmäktige.
Lönnbacken Fastigheters VD Magnus Edlund säger i en kommentar;

”Vi är mycket nöjda med denna transaktion. Vi äger sedan tidigare nio fastigheter i Skåne, huvudsakligen äldreboenden, och det nu aktuella förvärvet med vårdcentralfastigheter utökar och kompletterar vårt bestånd mycket bra.”Tillbaka

Comments are closed.