LÖNNBACKEN FÖRVÄRVAR ROXANNE OCH UTVIDGAR ÄGARKRETSEN

Publicerat 15:11, onsdag 24/09, 2014

Lönnbacken har idag förvärvat samtliga aktier i Roxanne Fastighetsfond AB och utvidgar ägarkretsen med Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Roxannes fastighetsbestånd består av 35 fastigheter, med en total uthyrningsbar area om ca 243 000 m² på 20 orter i Sverige. Svenska staten är hyresgäst till 90 % av den uthyrbara arean. Bland hyresgästerna märks Länsstyrelser, Polisen, Sveriges Domstolar, Skatteverket, Kriminalvården och Energimyndigheten.

I och med förvärvet utvidgas ägarkretsen i Lönnbacken och består nu av fem institutionella investerare; de ursprungliga ägarna; AI Pension, Alecta och Kyrkans Pensionskassa samt de nytillkomna ägarna; Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Lönnbackens fastighetsbestånd uppgår efter förvärvet av Roxanne till 96 fastigheter med en area om ca 463 000 m² och med ett marknadsvärde om ca 6 500 miljoner kr. Som ett led i transaktionen har den nya ägargruppen förbundit sig att tillskjuta ytterligare 500 miljoner kronor till Lönnbacken, vilket medger investeringar om ytterligare ca 1 500 miljoner kronor och därmed ett fastighetsbestånd med ett total marknadsvärde om ca 8 000 miljoner kronor.

Magnus Edlund, VD i Lönnbacken, säger i en kommentar;

”Transaktionen innebär att Lönnbacken förvärvar ett stort bestånd med samhällsfastigheter, som kompletterar vårt nuvarande bestånd utmärkt. Fastigheterna i Roxanne överensstämmer geografiskt väl med vårt befintliga fastighetsbestånd. Vidare är Roxannes hyresgäster till ca 90% statliga hyresgäster vilket passar väl in i den befintliga hyresgäststrukturen. Sist, men inte minst, utvidgas Lönnbackens ägarkrets dessutom med två långsiktiga institutionella ägare”.

För ytterligare information, kontakta Magnus Edlund på telefon 070-554 99 47.Tillbaka

Comments are closed.