Lönnbacken i ny investering, ökar sitt innehav i Uppsala

Publicerat 15:03, tisdag 18/12, 2012    Senast uppdaterat:20:10, torsdag 19/11, 2015

 

Loddekopinge-fran-ovan-1024x664Lönnbacken Fastigheter förvärvar två fastigheter av en privat fastighetsägare. Byggnaderna på fastigheterna är uppförda 2011 respektive 2012 och ligger i stadsdelarna Gamla Uppsala och Sävja. Fastigheterna förhyrs av Attendo på långa hyresavtal och nyttjas uteslutande som äldreboende.

Lönnbacken äger nu fastigheter för ca 2,5 mdr och andelen äldreboende utgör ca 75% av det totala hyresvärdet.

”Den här affären innebär att vi stärker vår närvaro i Uppsala, som är en prioriterad ort för Lönnbacken. Vi adderar vårt bestånd med nybyggda enheter med långa hyresavtal inom segmentet äldreboende vilket är helt i linje med vår affärsidé.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.Tillbaka

Comments are closed.