Lönnbacken i ny investering, stärker samverkan med Landstinget Dalarna

Publicerat 14:42, tisdag 17/01, 2012

Lönnbacken Fastigheter förvärvar åtta fastigheter av Svenskt Fastighetskapital som är ett helägt dotterbolag till Nordisk Renting. Beståndet innehåller äldreboenden och vårdcentraler med långa hyresavtal. Fastigheterna är till 99% uthyrda till Landstinget Dalarna och den kommun där fastigheten är belägen. Utöver dessa fastigheter äger Lönnbacken sedan tidigare vårdcentralen i Rättvik med äldreboendet Prästskogen. Där hyrs lokalerna av Landstinget Dalarna och Rättviks kommun.

I och med den här affären äger nu Lönnbacken 29 fastigheter innehållande samhällsnyttig verksamhet med tyngdpunkt på äldreboenden. Det totala värdet uppgår till ca 2,3 mdr och den genomsnittliga löptiden på hyresavtalen är ca 12 år.

”Vi är mycket nöjda med att ha förvärvat dessa fastigheter. Efter den här affären kommer ca 80% av våra hyresintäkter från kommuner och landsting. Det förvärvade beståndet innehåller det vi letar efter; starka motparter, långa löptider på hyresavtalen i en investeringsregion där vi redan finns etablerade.” säger Magnus Edlund VD för Lönnbacken Fastigheter AB.Tillbaka

Comments are closed.