LÖNNBACKEN TILLTRÄDER 27 FASTIGHETER I SKÅNE

Publicerat 15:33, onsdag 18/12, 2013    Senast uppdaterat:20:18, torsdag 19/11, 2015

EslovLönnbacken Fastigheter har från Region Skåne förvärvat och tillträtt 27 fastigheter på 19 orter i Skåne.

De förvärvade fastigheterna omfattar totalt ca 50 000 m² och innehåller huvudsakligen vårdcentraler.

Lönnbacken Fastigheters VD Magnus Edlund säger i en kommentar;

”Vi äger sedan tidigare nio fastigheter i Skåne, huvudsakligen äldreboenden, och det nu aktuella förvärvet med vårdcentralfastigheter utökar och kompletterar vårt bestånd mycket väl. Den tekniska förvaltningen och driften av fastigheterna kommer fortsatt att skötas av Caverion. Det är vår förhoppning att övergången av ägandet därmed skall ske så smidigt som möjligt. De verksamheter som bedrivs i fastigheterna berörs inte av fastighetsöverlåtelsen utan fortsätter oförändrat”.

 Tillbaka

Comments are closed.