Nationalmuseum tar över konstverk

Publicerat 14:11, fredag 01/12, 2017    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

I entrén till fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 sitter ett textilkonstverk, Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002) som skänktes av Statens konstråd till fastigheten när huset byggdes.

I samband med ombyggnaden av entréplanet har vi försökt att hitta en ny placering för vävnaden, men tyvärr kan vi inte uppfylla kraven på placering av det.

Till vår stora glädje kommer Nationalmuseum ta över konstverket och nedmontering sker under december.  

Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002)

Vidd och rymd  av Sten Kauppi (1922 – 2002)

 Tillbaka

Comments are closed.