Nytt allokerat kapital till Fastighets AB Stenvalvet

Publicerat 11:12, fredag 29/01, 2016    Senast uppdaterat:16:05, torsdag 30/01, 2020

Stenvalvets ägare, AI Pension, tjänstepensionsbolaget Alecta, Kyrkans Pensionskassa, Kåpan pensioner försäkringsförening och Stiftelsen för Strategisk Forskning, har beslutat att allokera ytterligare kapital till bolaget om 1 000 miljoner kronor. Den nya allokeringen skall användas till nya förvärv och utveckling av det befintliga beståndet av samhällsfastigheter.
Med det allokerade kapitalet finns nu en möjlighet att öka bolagets fastighetsinnehav från idag ca 7 500 miljoner SEK till ca 12 000 miljoner SEK på sikt.
”Med det nya kapitalet kan vi fortsatt vara en aktiv aktör på svensk fastighetsmarknad. Vi är kontinuerligt i dialog om nya förvärv av samhällsfastigheter och vi utvärderar också målmedvetet möjligheten att uppföra nya vård- och omsorgsboenden på sikt,” säger VD Magnus Edlund.

För mer information:
Åsa Scharfe, Kommunikationschef för Stenvalvet: 08 – 508 942 50Tillbaka

Comments are closed.