Prenumerera på våra nyheter
     

Välj typ av information*Endast Regulatorisk information

Visar alla Nyheter

Stenvalvet erhåller investment grade rating (BBB+) från Nordic Credit Rating

Publicerat 11:12, tisdag 14/05, 2019    Senast uppdaterat:9:52, torsdag 12/12, 2019

Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade idag sin rating av Fastighets AB Stenvalvet. NCR tilldelade Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.   ”Under en lång tid har vi […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Stenvalvet tecknar nytt tioårigt hyresavtal med Region Gotland

Publicerat 11:49, måndag 13/05, 2019    Senast uppdaterat:11:50, måndag 13/05, 2019

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om drygt 900 kvm med Region Gotland i fastigheten Infanteristen 3 som ligger i regementsområdet Visborg i Visby. Ny hyresgäst är Region Gotlands Teknikförvaltning.  Region Gotland och Stenvalvet har i ett samarbete med arkitektfirman Visbyark tagit fram en funktionell lösning för hyresgästen. Det fanns ett önskemål från hyresgästens […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet växer och tillsätter nya roller

Publicerat 12:08, torsdag 11/04, 2019    Senast uppdaterat:13:24, torsdag 11/04, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen med medarbetare […]

Läs mer


Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse

Publicerat 17:11, tisdag 09/04, 2019    Senast uppdaterat:14:37, tisdag 10/12, 2019

Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter. Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Publicerat 14:08, tisdag 02/04, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar.  På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december.  Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Publicerat 11:08, torsdag 14/03, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer […]

Läs mer


Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Publicerat 14:30, tisdag 12/03, 2019    Senast uppdaterat:14:24, tisdag 10/12, 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma. Datum: Tisdag den 9 april 2019 Tid: Kl. 10.00 Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) hyr ut i Västerås

Publicerat 14:06, torsdag 07/02, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB i fastigheten Livia 15 i centrala Västerås.  Sedan Stenvalvet förvärvade fastigheten Livia 15 i Västerås år 2014 har ett antal nyuthyrningar genomförts. Den senaste uthyrningen innebär att ett nytt 8-årigt hyresavtal på 440 kvm har tecknats med Kvinnoläkarna AB. Lokalen som Kvinnoläkarna hyr ligger i markplan och kommer att ha en egen entré. […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet utökar verksamheten och vi söker därför en erfaren projektledare till vår projektutvecklingsenhet

Publicerat 9:44, fredag 18/01, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Vi söker dig som vill arbeta i en prestigelös och målinriktad företagskultur och som söker engagemang och delaktighet. Du jobbar som projektledare idag och vill ha en mer övergripande roll som projektledare i ett fastighetsbolag i tillväxt och med spännande utmaningar inom […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet förstärker inom Affärsutveckling och Förvaltning

Publicerat 14:45, fredag 07/12, 2018

Fastighets AB Stenvalvet (publ) utvecklar och förstärker sin organisation genom att rekrytera Ulrika Lindh som analytiker till huvudkontoret i Stockholm och Steve Kou som biträdande förvaltare till Jönköpingskontoret.   Stenvalvet har rekryterat Steve Kou som biträdande förvaltare i Jönköping. Steve har nyligen utbildat sig till fastighetsförvaltare och får nu chansen att börja jobba med förvaltningsfrågor. Denna rekrytering är ett […]

Läs mer