Prenumerera på våra nyheter

 

Samtlig information

Loading

 

 

Endast regulatorisk information

Loading

Visar alla Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ HELÅR 2020

Publicerat 11:10, torsdag 25/02, 2021

Med anledning av att styrelsen har godkänt bokslutskommunikén för helåret 2020 publiceras den idag på bolagets hemsida.   Sammanfattning helår 2020   Hyresintäkterna ökade till 890 (888) mkr. Driftöverskottet ökade till 643 (629) mkr. Förvaltningsresultatet uppgick till 229 (226) mkr. […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERADE 2021-01-21 EN OBLIGATION OM 600 MKR

Publicerat 13:06, torsdag 21/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) emitterade 2021-01-21 en obligation om 600 mkr med en löptid om 2,75 år. Obligationen löper med en rörlig ränta (Stibor 3M) plus 0,82%. Emissionen har skett inom ramen för Stenvalvets MTN-program och blev övertecknad, vilket […]

Läs mer        Regulatorisk Information


FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) HAR IDAG GIVIT SEB MANDAT ATT UNDERSÖKA MÖJLIGHETERNA ATT FÖR FASTIGHETS AB STENVALVET (PUBL) EMITTERA EN NY OBLIGATION

Publicerat 10:24, onsdag 20/01, 2021

Fastighets AB Stenvalvet (publ) (Bolaget) har givit SEB mandat att med obligationsinvesterare undersöka möjligheten att för Bolagets räkning emittera en icke säkerställd obligation om ca SEK 600 000 000 med en löptid om ca 2,75 år. Emissionen planeras att ske inom ramen […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet förvärvar och utökar fastighetsbeståndet i Skövde

Publicerat 11:26, onsdag 16/12, 2020    Senast uppdaterat:11:27, onsdag 16/12, 2020

Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva en 5 500 kvm stor samhällsfastighet i Skövde.   Förvärvet består av fastigheten Hammaren 16 i centrala Skövde som idag till största delen inrymmer Raoul Wallenbergskolan. Genom förvärvet ökar Stenvalvet fastighetsbeståndet i Skövde och […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Delårsrapport januari – september 2020

Publicerat 10:43, onsdag 04/11, 2020    Senast uppdaterat:10:43, onsdag 04/11, 2020

Med anledning av att styrelsen idag har godkänt delårsrapporten för perioden januari-september 2020 publiceras den även på bolagets hemsida. Kontaktpersoner vid eventuella frågor:Mario Pagliaro CFO070-824 89 05finans@stenvalvet.se Denna information är sådan information som Fastighets AB Stenvalvet (publ) är skyldigt att […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr

Publicerat 8:55, onsdag 30/09, 2020    Senast uppdaterat:8:55, onsdag 30/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) emitterade 2020-09-28 en obligation om 700 mkr med en löptid om 4 år där 400 mkr löper till en fastränta om 1,213 % och 300 mkr till en rörlig ränta (Stibor 3M) + 1,2%. Emissionen har […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) har idag givit Handelsbanken Capital Markets mandat att undersöka möjligheterna att för Fastighets AB Stenvalvet (Publ) emittera en ny obligation

Publicerat 10:11, fredag 25/09, 2020    Senast uppdaterat:10:11, fredag 25/09, 2020

Fastighets AB Stenvalvet har per idag en icke säkerställt skuld om ca 2,9 mdkr och en total skuld om ca 6,1 mdkr, vilket innebär att andelen icke säkerställd skuld uppgår till ca 48 %. Fastighets AB Stenvalvet (publ) har för […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) förvärvar fastighet i Fagersta

Publicerat 13:07, tisdag 01/09, 2020    Senast uppdaterat:13:07, tisdag 01/09, 2020

Stenvalvet förvärvar fastigheten Dalia 1 i Fagersta. Hyresgäst är Polismyndigheten som förhyr hela byggnaden om ca 2 300 kvm.  Vid eventuella frågor, vänligen kontakta kommunikationschef Åsa Scharfe, asa@stenvalvet.se 

Läs mer        Regulatorisk Information


Sara Östmark lämnar Fastighets AB Stenvalvet (publ)

Publicerat 13:04, torsdag 20/08, 2020    Senast uppdaterat:13:04, torsdag 20/08, 2020

Sara Östmark, affärsutvecklingschef och vvd på Stenvalvet har sagt upp sig och kommer att avsluta sin anställning den 4 september. Ersättningsrekrytering kommer att påbörjas inom kort. Vid eventuella frågor, vänligen kontakta vd Maria Lidström, maria.lidstrom@stenvalvet.se

Läs mer        Regulatorisk Information


Delårsrapport januari-juni 2020

Publicerat 11:26, torsdag 20/08, 2020    Senast uppdaterat:11:26, torsdag 20/08, 2020

Med anledning av tidigarelagt styrelsemöte publiceras delårsrapporten för perioden januari-juni 2020 idag.

Läs mer        Regulatorisk Information