Prenumerera på våra nyheter
     

Välj typ av information*Endast Regulatorisk information

Visar alla Nyheter

Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Aspia AB i K43 i Eskilstuna

Publicerat 14:30, måndag 02/09, 2019    Senast uppdaterat:14:30, måndag 02/09, 2019

Stenvalvet har tecknat ett 5-årigt hyresavtal om ca 500 kvm med Aspia i fastigheten Vägbrytaren 1 – Eskilstunas modernaste kontorsfastighet.  Aspias nya kontorslokal kommer att anpassas efter hyresgästens önskemål samt helt i linje med Stenvalvets ambition för K43. Fastigheten genomgår en totalrenovering för att tillskapa moderna, öppna och ljusa kontorslokaler. Entréerna har anpassats efter dagens behov, stora delar av […]

Läs mer


Stenvalvet tecknar nytt sexårigt hyresavtal i Falun med Polismyndigheten

Publicerat 9:37, tisdag 27/08, 2019    Senast uppdaterat:10:45, onsdag 28/08, 2019

Stenvalvet har tecknat ett 6-årigt hyresavtal om cirka 6 000 kvm med Polismyndigheten i fastigheten Främby 1:34 i Falun.  Polismyndigheten i Dalarna är sedan tidigare hyresgäster till Stenvalvet i Falun. Fastigheten kommer till viss del att genomgå en ombyggnation och det är Polismyndigheten själva som genomför den.  ”Polismyndigheten är vår största hyresgäst i vår befintliga fastighetsportfölj och att få […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet förvärvar fastigheter för en halv miljard kronor

Publicerat 7:48, tisdag 02/07, 2019    Senast uppdaterat:9:51, torsdag 12/12, 2019

Stenvalvet har tecknat avtal om att förvärva samhällsfastigheter för en halv miljard kronor i Jönköping, Storstockholm och Växjö.   I förvärven ingår drygt 15 000kvm skola, boende för äldre och myndighetskontor i Stenvalvets prioriterade regioner.   ”Förvärven ligger helt i linje med Stenvalvets strategi om att växa i regioner vi redan är etablerade i och fastigheterna passar väl in […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Stenvalvet erhåller investment grade rating (BBB+) från Nordic Credit Rating

Publicerat 11:12, tisdag 14/05, 2019    Senast uppdaterat:9:52, torsdag 12/12, 2019

Ratinginstitutet Nordic Credit Rating (NCR) publicerade idag sin rating av Fastighets AB Stenvalvet. NCR tilldelade Stenvalvet en BBB+ (N-1+) rating med stable outlook. I sin analys understryker NCR Stenvalvets långsiktighet och fastighetsportföljens differentiering och låga riskprofil.   ”Under en lång tid har vi […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Stenvalvet tecknar nytt tioårigt hyresavtal med Region Gotland

Publicerat 11:49, måndag 13/05, 2019    Senast uppdaterat:11:50, måndag 13/05, 2019

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal om drygt 900 kvm med Region Gotland i fastigheten Infanteristen 3 som ligger i regementsområdet Visborg i Visby. Ny hyresgäst är Region Gotlands Teknikförvaltning.  Region Gotland och Stenvalvet har i ett samarbete med arkitektfirman Visbyark tagit fram en funktionell lösning för hyresgästen. Det fanns ett önskemål från hyresgästens […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet växer och tillsätter nya roller

Publicerat 12:08, torsdag 11/04, 2019    Senast uppdaterat:13:24, torsdag 11/04, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen med medarbetare […]

Läs mer


Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse

Publicerat 17:11, tisdag 09/04, 2019    Senast uppdaterat:14:37, tisdag 10/12, 2019

Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter. Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Publicerat 14:08, tisdag 02/04, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar.  På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december.  Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Publicerat 11:08, torsdag 14/03, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer […]

Läs mer


Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Publicerat 14:30, tisdag 12/03, 2019    Senast uppdaterat:14:24, tisdag 10/12, 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma. Datum: Tisdag den 9 april 2019 Tid: Kl. 10.00 Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman […]

Läs mer        Regulatorisk Information