Prenumerera på våra nyheter

 

Samtlig information

Loading

 

 

Endast regulatorisk information

Loading

Visar alla Nyheter

Ny ordförande och fyra nya ledamöter till Fastighets AB Stenvalvets styrelse

Publicerat 17:11, tisdag 09/04, 2019    Senast uppdaterat:14:37, tisdag 10/12, 2019

Vid årsstämman i Fastighets AB Stenvalvet valdes ny styrelseordförande samt fyra nya styrelseledamöter. Inför bolagets fortsatta expansion och utveckling valdes Ingalill Berglund, Marie Giertz, Ann Grevelius och Hans Rydstad in som nya styrelseledamöter. Dag Klackenberg valdes till ny styrelseordförande. Han […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Försäkringskassan i Kalmar

Publicerat 14:08, tisdag 02/04, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt 6-årigt hyresavtal med Försäkringskassan i fastigheten Valfisken 2 i Kalmar.  På en yta av drygt 5 000 kvm ska ett moderniserat och mer flexibelt storkontor skapas för ungefär 350 medarbetare. 2014 flyttade Försäkringskassan in i fastigheten Valfisken i Kalmar och nu har Stenvalvet och Försäkringskassan kommit överens om att anpassa lokalerna till Försäkringskassans förändrade behov. Lokalerna kommer att göras om till ett aktivitetsbaserat kontor och arbetet påbörjas under våren och beräknad inflyttning är i december.  Stenvalvets förvaltningschef Mattias Tegefjord önskar […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet rekryterar en ny regionchef

Publicerat 11:08, torsdag 14/03, 2019

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har under flera år ökat sitt fastighetsbestånd till att idag omfatta ett portföljvärde om ca 12 miljarder. Enbart under 2018 gjordes transaktioner för ca 3 miljarder. För att även framöver vara en långsiktig, omsorgsfull och lyhörd organisation förstärker vi organisationen genom att rekrytera Christer […]

Läs mer


Kallelse till årsstämma i Fastighets AB Stenvalvet (publ) 2019

Publicerat 14:30, tisdag 12/03, 2019    Senast uppdaterat:14:24, tisdag 10/12, 2019

Samtliga aktieägare i Fastighets AB Stenvalvet (publ), org. nr 556803-3111, kallas härmed till årsstämma. Datum: Tisdag den 9 april 2019 Tid: Kl. 10.00 Plats: Miss Clara by Nobis, Sveavägen 48, Stockholm Rätt att delta:  Den som på dagen för bolagsstämman […]

Läs mer        Regulatorisk Information


Fastighets AB Stenvalvet (publ) hyr ut i Västerås

Publicerat 14:06, torsdag 07/02, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Kvinnoläkarna AB i fastigheten Livia 15 i centrala Västerås.  Sedan Stenvalvet förvärvade fastigheten Livia 15 i Västerås år 2014 har ett antal nyuthyrningar genomförts. Den senaste uthyrningen innebär att ett nytt 8-årigt hyresavtal på 440 kvm har tecknats med Kvinnoläkarna AB. Lokalen som Kvinnoläkarna hyr ligger i markplan och kommer att ha en egen entré. […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet utökar verksamheten och vi söker därför en erfaren projektledare till vår projektutvecklingsenhet

Publicerat 9:44, fredag 18/01, 2019    Senast uppdaterat:15:59, torsdag 30/01, 2020

Vi söker dig som vill arbeta i en prestigelös och målinriktad företagskultur och som söker engagemang och delaktighet. Du jobbar som projektledare idag och vill ha en mer övergripande roll som projektledare i ett fastighetsbolag i tillväxt och med spännande utmaningar inom […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet förstärker inom Affärsutveckling och Förvaltning

Publicerat 14:45, fredag 07/12, 2018

Fastighets AB Stenvalvet (publ) utvecklar och förstärker sin organisation genom att rekrytera Ulrika Lindh som analytiker till huvudkontoret i Stockholm och Steve Kou som biträdande förvaltare till Jönköpingskontoret.   Stenvalvet har rekryterat Steve Kou som biträdande förvaltare i Jönköping. Steve har nyligen utbildat sig till fastighetsförvaltare och får nu chansen att börja jobba med förvaltningsfrågor. Denna rekrytering är ett […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet rekryterar Hållbarhetschef

Publicerat 14:43, onsdag 05/12, 2018

Fastighets AB Stenvalvet (publ) förstärker sin organisation genom att rekrytera Pia Orthén som Hållbarhetschef.  Stenvalvets verksamhet bygger på en värdegrund baserat på långsiktighet, omsorgfullhet och lyhördhet. Långsiktigheten är vårt tydligaste uttryck för vårt hållbarhetsarbete och centralt för alla beslut inom vår verksamhet. Stenvalvet har nu rekryterat Pia Orthén som hållbarhetschef med ansvar för frågor inom miljö, samhällsansvar, affärsetik, mångfald, […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet hyr ut till Skatteverket

Publicerat 14:23, tisdag 04/12, 2018    Senast uppdaterat:13:46, tisdag 18/12, 2018

Fastighets AB Stenvalvet (publ) tecknar nytt hyresavtal med Skatteverket om 2 700kvm i K43 i Eskilstuna.  Stenvalvet har tecknat ett 6-årigt hyresavtal med Skatteverket i fastigheten Vägbrytaren 1 – K43 i Eskilstuna. Skatteverket är sedan tidigare Stenvalvets hyresgäst i en annan fastighet på orten och när deras förändrade lokalbehov uppstod kunde Stenvalvet erbjuda dem 2700kvm nyrenoverade och anpassade lokaler i K43.   K43 kommer […]

Läs mer


Fastighets AB Stenvalvet tecknar nytt hyresavtal med Domstolsverket

Publicerat 14:30, tisdag 27/11, 2018

Fastighets AB Stenvalvet (publ) har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Domstolsverket om förhyrning av drygt 3 600 m2 i fastigheten Valören 1 i Eskilstuna. Stenvalvet har förvärvat fastigheten från Eskilstuna kommun och kommer att anpassa den till en ny Tingsrätt […]

Läs mer