Stenvalvet förstärker affärsutvecklingsteamet och förvaltningsorganisationen i Mälardalen

Publicerat 9:06, måndag 18/04, 2016    Senast uppdaterat:16:05, torsdag 30/01, 2020

Stenvalvet förstärker sin organisation med en förvaltare till regionen Mälardalen samt en projektutvecklare.

Linus Ruotsalainen har anställts som förvaltare för region Mälardalens fastigheter i Stockholm och Uppsala. Linus kommer närmast från Niras och rapporterar till Tobias Kölborg, regionchef för Mälardalen och är placerad i Stockholm.

”Genom vår förstärkning av regionkontoren kommer vi att kunna arbeta ännu närmare våra hyresgäster” säger Örjan Johansson, Chef Förvaltning och projekt på Stenvalvet.

Åsa Löfdahl har anställts som projektutvecklare till affärsutvecklingsavdelningen. Åsa är civilingenjör arkitektur och kommer att arbeta med alla regioner med projekt i tidiga skeden. Hon kommer närmast från Arcona Concept och är placerad i Stockholm.

Åsa är placerad i Stockholm och rapporterar till Sara Östmark, Affärsutvecklingschef.

”I och med rekryteringarna av Åsa till Affärsutveckling kan vi ännu tydligare fokusera på projekt i tidiga skeden, både inom det egna fastighetsbeståndet och via förvärv” säger Sara Östmark, Affärsutvecklingschef.

Linus och Åsa började på Stenvalvet den 4 april.Tillbaka

Comments are closed.