Stenvalvet fortsätter att växa och att koncentrera beståndet – transaktioner om drygt 3 mdr kr

Publicerat 15:00, måndag 09/12, 2019    Senast uppdaterat:9:51, torsdag 12/12, 2019

Under året har Stenvalvet investerat i samhällsfastigheter för drygt 2,2 mdr kr på för bolaget prioriterade orter. Senaste förvärvet skedde i mitten av november då man förvärvade ett skolprojekt i Nacka. Övriga investeringar under året har skett dels i det egna beståndet och dels via förvärv. Tillskotten har skett i Örebro, Växjö, Jönköping, Falun och i Stockholm där bland annat ett nytt boende för äldre har uppförts under året och ytterligare ett kommer att färdigställas under 2020.

Stenvalvet har också sålt fastigheter för ca 1 mdr kr under året. Försäljningarna har gjorts i syfte att koncentrera beståndet till något färre orter för att kunna bedriva en kundnära förvaltning med hög kvalitet. Stenvalvet kommer vid årsskiftet att ha ett fastighetsbestånd om drygt 12 mdr kr koncentrerat till starka orter i tillväxtregioner i Sverige.  


”Vi kommer att fortsätta vår kloka tillväxt de kommande åren i syfte att stärka vår närvaro där vi redan finns idag. Investeringar på andra starka marknader, där vi kan se en möjlighet att bygga upp en väl fungerande förvaltningsnärvaro, kommer också att utvärderas, både via förvärv och markanvisningar.  Parallellt med förvärven kommer stor kraft läggas på utveckling av våra befintliga fastigheter och dess potential” säger vice vd och affärsutvecklingschef Sara Östmark.Tillbaka

Comments are closed.