Stenvalvet förvärvar i Kalmar

Publicerat 9:24, onsdag 03/02, 2016    Senast uppdaterat:16:05, torsdag 30/01, 2020

Fastighets AB Stenvalvet har förvärvat fastigheten Valfisken 1 i Kalmar från Kungsleden. Fastigheten förhyrs till största delen av Kriminalvården och Försäkringskassan på långa avtal.

Fastigheten Valfisken 1 ligger i direkt anslutning till fastigheten Valfisken 2 som Fastighets AB Stenvalvet äger sedan tidigare.

I och med förvärvet utökas Stenvalvets bestånd i Kalmar med ca 11 000 kvm till totalt ca 35 000 kvm fördelat på tre fastigheter.

”Stenvalvets förvärv av Valfisken 1 blir ett naturligt tillskott till innehavet i Kalmar och en bra förstärkning av beståndet i Region Öst. Fastigheten passar väl in vår befintliga fastighetsportfölj av samhällsfastigheter i regionen. Fastigheten kommer att förvaltas av Stenvalvets egen personal och vi ser nu fram emot att utveckla båda fastigheterna i kvarteret,” säger Stenvalvets Affärsutvecklingschef Sara Östmark.

Stenvalvet tillträder fastigheten senare i februari.Tillbaka

Comments are closed.