Stenvalvet förvärvar samhällsfastighet i Västerås

Publicerat 11:16, måndag 31/08, 2015    Senast uppdaterat:16:06, torsdag 30/01, 2020

stora_gatan_0207Fastighets AB Stenvalvet förstärker sin fastighetsportfölj i Mälardalen genom att förvärva fastigheten Livia
15 i Västerås.

Livia 15 är en fastighet på Stora Gatan i centrala Västerås på drygt 7 000 kvm. Fastigheten är idag fullt uthyrd och bland hyresgästerna kan nämnas Academedia, Jensen Education och Handelsbanken. Stenvalvet äger sedan tidigare i Västerås fastigheten Norna 21 där polisen är hyresgäst samt Vedbo 59 i Eriksborg, f d Västra sjukhuset, med Engelska skolan som största hyresgäst.

”Förvärvet av Livia 15 ligger helt i linje med Stenvalvets planer och passar bra in i det befintliga fastighetsbeståndet av samhällsfastigheter och vi ökar dessutom vår närvaro i Mälardalen” säger Greger Hedlund, transaktionschef på Stenvalvet.

Stenvalvet tillträder fastigheten den 1 september.Tillbaka

Comments are closed.