Hyresgästinformation

På Stenvalvet jobbar vi aktivt för att våra hyresgäster ska ha en så bra inomhusmiljö som möjligt, samtidigt som vår miljö- och klimatpåverkan ska vara så liten som möjligt.

Det finns också mycket ni som hyresgäst kan göra. På den här sidan har vi samlat både information om hur saker fungerar i fastigheten och handfasta råd och tips som bidrar till att minska påverkan på miljön och klimatet. Hör av dig till oss på Stenvalvet om du har frågor eller egna tankar och idéer om hur vi kan jobba ännu mer hållbart tillsammans!

Det är viktigt att ni felanmäler direkt när något inte fungerar som det ska. Skriv in fastigheten det gäller i sökfältet, gör därefter en felanmälan på fastighetens sida.

Energi

Vi förser alla våra fastigheter med miljömärkt[1] el, men i en del hus tecknar ni själva avtal med valfri elleverantör för er lokal. Genom att välja förnybar el minskar ni klimatpåverkan från er egen verksamhet.

Glödlampor är stora energitjuvar. Byt ut alla glödlampor mot LED-lampor som drar cirka 80 procent mindre el, håller upp till 15 gånger längre och inte innehåller kvicksilver.

Installera närvarobelysning och släck annars lampan när du lämnar ett rum, även om det bara är för en kort stund. Det går också att koppla belysningen så att den stängs av i samband med att man larmar på lokalen.

Aktivera energisparläge på de apparater där det är möjligt, som exempelvis dator och skrivare.

Välj alltid apparater och teknisk utrustning med låg energiförbrukning när det är dags att köpa nytt.

Koppla ihop elektriska apparater på era kontorsplatser med ett energisparande grenuttag med strömbrytare.

Ställ in dubbelsidig utskrift som standard på skrivaren och gör det enklare att välja bort utskrift än tvärtom, till exempel genom att personalen behöver en tagg/kod till skrivaren för att skriva ut.

[1] El märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra miljöval.

Inomhusklimat och ventilation

De flesta av oss trivs bäst vid cirka 20-21 grader, men hur klimatet upplevs är individuellt. Stenvalvets riktlinjer för inomhustemperatur vintertid är 20-21°C i förskolor och skolor och 21°C i kontorslokaler. För vårdlokaler och äldreboende gäller 22°C. I lokaler med komfortkyla är riktlinjen 25 °C sommartid.

Värme och kyla regleras centralt i fastigheten med hänsyn till temperaturen utomhus. Hur inomhusklimatet upplevs påverkas bland annat av hur möbler och arbetsplatser är placerade. Undvik att placera möbler eller arbetsplatser närmre än en meter från ytterväggar och stora fönster då dessa kan upplevas som dragiga eller kalla. Placera heller inte möbler framför radiatorer eller ventilationsdon – lämna åtminstone ett utrymme på cirka 15 cm. Placera inte värmekällor eller apparater som lampor, datorer och skrivare nära termostater då dessa kan göra att värmen stängs av. Täck inte heller för galler under fönster där luften ska flöda fritt.

Luften inomhus kan vintertid ibland uppfattas som torr. Gröna växter och akvarium är både trevliga att titta på och kan bidra till att höja luftfuktigheten på ett naturligt sätt. Det som ibland uppfattas som dålig luft eller en känsla av brist på syre beror ofta på att det är lite för varmt i lokalen. Kontrollera då hur eventuella termostater är inställda.

Varmt sommarväder kan också ge upphov till höga inomhustemperaturer om fastigheten saknar komfortkyla. För att få det lite svalare kan man stänga ute värmen genom att hålla fönster och dörrar stängda och dra för persienner och gardiner i de fönster där solen lyser in.

När det blir kallt ute, särskilt vid snabba temperaturomslag, kan det ta lite tid innan värmesystemet i fastigheten anpassar sig. Ett kallt element behöver dock inte betyda att något är fel, det är temperaturen i rummet som är viktig. Börja därför alltid med att mäta den.

Våra lokaler har mekanisk ventilation vilket innebär att vädring inte behövs. Ventilationsanläggningen är normalt avstängd nätter och helger av miljöskäl. Om luften upplevs som instängd kan man snabbt vädra ur med tvärdrag under några minuter. Lämna inte dörrar eller fönster på glänt då det försämrar ventilationens funktion.

Ventiler och don måste rengöras med jämna mellanrum och det är ni som hyresgäst som ansvarar för det. Ta för vana att rengöra ventiler och don minst två gånger om året. Detta görs bäst genom att försiktigt torka av eller dammsuga deras utsidor.

Vatten

För att minska vattenanvändningen finns det några enkla insatser ni som hyresgäst kan göra:

  • Felanmäl snarast rinnande toaletter och vattenkranar.
  • Använd diskmaskinen. Att handdiska kräver mer vatten och energi.
  • Fyll alltid disk- och tvättmaskinen ordentligt innan ni startar den.

I stillastående varmvatten som håller för låg temperatur kan legionellabakterier växa till. Legionella sprids till människor via inandning av vattenångor från till exempel duschar, befuktningsanläggningar och andra installationer där vattenånga bildas. Om man andas in vattenånga med legionellabakterier kan man bli sjuk. Risken är särskilt stor för personer med nedsatt immunförsvar. Det är inte farligt att dricka vatten som innehåller legionellabakterier.

Vi som fastighetsägare ansvarar för att alla installationer är gjorda på rätt sätt och att vattnet håller rätt temperatur. Som hyresgäst kan ni behöva ha rutiner för regelbunden genomspolning av till exempel duschar.

Avfall och återvinning

Som hyresgäst ansvarar ni för avfallssorteringen i er lokal, men vi på Stenvalvet hjälper gärna till med tips på hur ni ska sortera eller rekommendation av lämplig möbel för återvinningskärl. Hör av er till er förvaltare om ni vill veta mer om vad som gäller i er fastighet.

Ytskikt

Som hyresgäst har ni ansvar för att hålla rent och snyggt i er lokal samt att se till så att er verksamhet inte orsakar skador eller onormalt slitage på lokalen. Det är viktigt att tänka på att olika golv och ytskikt kräver olika städmetoder för att bli rena och för att inte onödigt slitage ska uppstå. Nedan följer råd för rengöring och skötsel av de vanligaste golvtyperna:

Linoleum- eller plastmatta

Använd i första hand torra rengöringsmetoder som dammsugning eller sopning. Gör det till en daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Vid eventuell fukttorkning ska vaxbaserad städmetod användas. Använd inte hett vatten, starkt alkaliska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel då dessa kan skada mattan.

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in, torka alltid med fuktad trasa efter fläckborttagning.

Golvets grundskydd ska vid behov förbättras med golvvårdsvax. På ytor med stort slitage behöver detta göras varje år.

Klinker

Använd i första hand torra rengöringsmetoder som dammsugning eller sopning. För att få bort smuts som fastnat på beläggningens yta kan våtrengöring med mopp göras med varmt vatten blandat med ett neutralt eller svagt alkaliskt rengöringsmedel.

Trä

Använd i första hand torra rengöringsmetoder. Gör det till en daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden microfibermopp. Använd ett vanligt allrengöringsmedel med pH 7–9.

Skada i ytskiktet eller kvist som släpper eller spricker ska åtgärdas snarast med hårdvax, lack eller träspackel innan fukt från till exempel städning förvärrar skadan.

Mindre ytliga repor kan förbättras med lack- eller hårdvax. Större slitage i till exempel gångstråk kräver slipning och vax- eller lackbehandling.

Textilgolv

Använd extra kraftig dammsugare som kan suga upp damm, grus och partiklar ur mattans lugg och botten. Gör det till en daglig rutin att avlägsna synlig smuts med rengöringsmedel avsett för det aktuella golvet.

Mattvätt med särskild mattvättmaskin behöver göras årligen i lokaler med stort golvslitage.

Ombyggnation och renovering

Tänk hållbart vid eventuell ombyggnation och renovering och försök få in det så tidigt som möjligt i processen. Ibland kan det till och med räcka med att bara möblera om för att känslan av ett helt nytt rum ska uppstå. Nya möbler behöver heller inte betyda nyproducerade. Att satsa på återbruk när ni ska renovera kan innebära stora vinster, utan att vare kvalitet eller funktion blir sämre. Kostnaderna kan minska med närmare 60 procent, samtidigt som klimatutsläppen kan minska med 30 procent om man köper återbrukat istället för nytt. Kontakta oss i god tid när ni planerar att göra förändringar i er lokal.

Brandskyddsarbete

Vi som fastighetsägare ansvarar för fastighetens brandskyddsarbete men ni behöver se till så att det finns ett systematiskt brandskyddsarbete i er verksamhet. Det innebär bland annat att regelbundet kontrollera brandlarm, brandsläckare och utrymningsvägar samt ha en utrymningsplan och första hjälpen-utrustning på plats. Alla som vistas i lokalerna ska också veta hur ni ska agera vid eventuell brand – var utrymningsvägar och brandsläckare finns, vilka rutiner som gäller, vilka dörrar som måste stängas och så vidare.

Gröna hyresavtal

Vi erbjuder våra hyresgäster att teckna grönt hyresavtal enligt Fastighetsägarnas standardmall. Det gröna hyresavtalet är en bilaga till det vanliga hyresavtalet och innebär att ni tillsammans med oss sätter upp en konkret handlingsplan med åtgärder från både vårt och ert håll som bidrar till att minska miljöpåverkan från fastigheten och lokalerna. Hör av er till er förvaltare om ni är intresserade av att teckna ett grönt hyresavtal.